Yurtdışı Hizmetlerimiz

Azerbaycan, Türkmenistan, Çeçenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Afganistan, Tataristan, Kırım, Doğu Türkistan, Bosna-Hersek ve diğer Türk topluluklarından gelen öğrenciler, ülkemizdeki üniversitelerde okumaktadır.

Ayrıca, Etiyopya (Habeşistan), Somali ve Tunus gibi ülkelerle Afrika kıtasında başlayan hizmetlerimiz, genişleyerek devam etmektedir.

Yurt Hizmetleri 
Bu öğrencilerden bir kısmı yurtlarımızda kalmakta, yurt hizmetlerimizin tamamından istifade etmektedirler. Bunlardan hiçbir ücret alınmamakta, ayrıca bağış da edilmektedir. Bu öğrencilerden, yurtlarımızda kalmayanlardan bir kısmına da, üç öğün yemek ücretsiz verilmekte, yurtlarımızın diğer hizmetleri de kendilerine sunulmaktadır.

 

 Kısaca Yurtdışı Hizmetleri

Genel olarak bu ülkelerde yaptığımız hizmetler şunlardır: 

- Öğrenci yurt hizmetleri
- Kitap ve kültür hizmetleri
- Kurban organizasyonları
- Türkiye’ye öğrenim için öğrenci getiriyoruz
- Ticari faaliyetler için altyapı hazırlanmas