Yurdışı Hizmetlerimiz

Azerbaycan, Türkmenistan, Çeçenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Afganistan, Tataristan, Kırım, Doğu Türkistan, Bosna-Hersek ve diğer Türk topluluklarından gelen öğrenciler, ülkemizdeki üniversitelerde okumaktadır.
Ayrıca, Etiyopya (Habeşistan), Somali ve Tunus gibi ülkelerle Afrika kıtasında başlayan hizmetlerimiz, genişleyerek devam etmektedir.

Yurt Hizmetleri
Bu öğrencilerden bir kısmı yurtlarımızda kalmakta, yurt hizmetlerimizin tamamından istifade etmektedirler. Bunlardan hiçbir ücret alınmamakta, ayrıca yardım da edilmektedir. Bu öğrencilerden, yurtlarımızda kalmayanlardan bir kısmına da, üç öğün yemek ücretsiz verilmekte, yurtlarımızın diğer hizmetleri de kendilerine sunulmaktadır.


İhlas Vakfı yurdışı hizmet noktaları

 Kısaca Yurdışı Hizmetleri

Genel olarak bu ülkelerde yaptığımız hizmetler şunlardır:
- Öğrenci yurt hizmetleri
- Kitap ve kültür hizmetleri
- Kurban organizasyonları
- Fakir ve muhtaçlara yardım
- Türkiye’ye öğrenim için öğrenci getiriyoruz
- Ticari faaliyetler için altyapı hazırlanması