Başkanın Mesajı

İnsan ve vatan sevgisinden doğan hizmet: "İHLAS VAKFI"

Türk Milletine hizmet etmek isteyen, inanmış on kişi, 1975 yılında bir araya gelerek İhlas Vakfını kurdu.

Gaye, ülkemizi, Türk Milletini ve onun üstün medeniyetini ve kültürünü bütün dünyaya tanıtmak idi. Bunun için ilmi, tarihi ve edebi eserler yayınlanıp çeşitli dillere tercüme edilecekti.

Bu gayenin gerçekleşmesi için kültürlü, dünyadaki ve teknolojideki bütün gelişmelere vakıf bir gençlik yetişmeli idi. Bu sebeple öğrenci yurtları, dershaneler, eğitim kurumları ve üniversiteler açılmalı ve en iyi şekilde işletilmeli idi.

İhlas Vakfı, en değerli varlık olan insana hizmeti ana gaye edinerek, "İnsanların hayırllsı, İnsanlara faydalı olandır" Hadis-i şerifini kendisine rehber edindi. "En büyük yatırım İnsana yapılan yatırımdır" ilkesi ile, Türkiye genelinde açacağı yurtlarla, üniversite öğrenimi görecek gençlerimize en uygun ortamları hazırlayıp, her türlü maddi ve manevi desteği vererek, bu güzel yurdumuzun kalkınmış ve gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşmasına büyük destek sağlayacaktır.

Milletini, bayrağını, tarihini seven, milli ve manevi değerlerine sahip, kendi kültürünü benimsemiş, hoşgörü sahibi, başarılı gençlerimiz, bu ülkeyi elbette gelişmiş ülke yapacaktır. Teknoloji ve iletişimin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde, yeni teknolojiler geliştirecek, ülkemizi dünya arenasında bilim, tıp, astronomi, sanayi, kültür ve sanatta söz sahibi yapacak gençlerimize, imkanlanmızı seferber ederek, ülkemize en iyi hizmeti verdiğimize inanıyoruz. İhlas Vakfının; Türkiye genelinde açtığı erkek öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine öğrenim sürelerince alanlarında uzman olmuş kariyer sahibi eğitimciler, seminerler vermektedir. Öğrenci yurtlarımızdan mezun olan öğrencilerimize, mezuniyet sonrasında iş hayatına hazırlama seminerleri tertip edilmekte, staj imkanları sağlanmakta ve işe yerleşmelerinde kendilerine yardımcı olunmalıdır.

Selçuklular ve Osmanlılar vakıf kurumlarına çok önem vermişler, hatta eğitim, sağlık, konaklama vb. hizmetlerin çoğunu vakıf yolu ile yapmışlardır. Vakıfların imkanları büyütüldüğünde vereceği hizmetler de o ölçüde büyüyecektir. Gönüllü kültür teşekkülü olan vakıflar, ülkemizin gelişmesinde en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Vakıflar, halkın ortak kurumları olup kişilerle sınırlı değildir. Vakfı kuran ve yönetenler bugün vardır, yarın yoktur. Aslolan vakıflara herkesin sahip çıkması ve hizmetlerini devamlı büyütmesidir.
Vakıf anlayışını ve kültürünü bilen,"en güzel yatırımın İnsana yapılan yatırım" olduğunu idrak eden insanlarımızın, bu hizmetlere ortak olması ve sahip çıkması temennisiyle...

Av. Mehmet Okyay
Mütevelli Heyet Başkanı